Prey for the Gods הוכרז למחשב

"טרף לאלים" הוא הוא מסע אכזרי אי שם באיזה אי קפוא ושומם, שבו הסיכוי היחיד שלך להישרדות הוא השמדת האלים, שבהם האמנת... חברת הפיתוח העצמאית 'No Matter Studios' הכריזה על משחק חדש שיהיה בלעדי למחשב בשם "Pre...