Infinity Blade 3 נמצא בפיתוח ל-iOS

המשחק אמנם לא הוכרז עדיין אך מתוך קורות החיים של אחד מבודקי המשחק (QA), מוזכר משחק ההמשך Infinity Blade 3 מייקל לוצ'רן, הוא בודק תוכנה בחברת הפיתוח ChAIR Entertainment שהיא חברת בת של חברת המשחקים הנודעת...