"upgrade-insecure-requests" env=HTTPS כותרת שלי תכנים בדף

Divinity: Original Sin II הוכרז ויגייס מימון דרך הקיקסטארטר

אולפני Larian מצאו הצלחה עצומה בקיקסטארטר עם הפריקוול הקודם ל-Divine Divinity, שהצליח להשיג למעלה ממיליון דולר ממימון הקהל, וכעת הם כמובן הם חוזרים לאותה פלטפורמה כדי לגייס מימון להמשך

הקיקסטארטר מתוכנן ל-26 באוגוסט, אבל בינתיים, האולפן נותן לאלו שמתכננים לתרום למשחק לשפר את חוויות הקיקסטאטר בכך שהם נותנים להם לבחור באתר הרשמי אלו מתנות התורמים יקבלו. בנוסף, במהלך PAX Prime שיתקיים בסוף החודש (28-31 באוגוסט) מצגת של המשחק תוצג למבקרי התערוכה.

divinity2kicks_610

אני מופתע ש-Larian חוזרים לקיקסטארטר למשחק המשך, המשחק הקודם הייתה הצלחה עצומה גם לאחר המימון שלו, אז זה מפתיע ש-Larian לא מעדיפים לממן את המשחק עצמאית דרך האמצעים הקונבנציונליים, אבל, מה שיכול להסביר את המהלך הוא שהמשחק הקודם נחשב למשחק טוב בקרב הקהילה שלו בשל המעורבות של המעריצים דרך קמפיין המימון בקיקסטארטר, על כל פנים סביר להניח שהמשחק יצליח לקבל מימון ואף ישיג תקציב יותר גבוה משל קודמו.