The Last Guardian :E3 2016 סוף סוף מקבל תאריך יציאה

לאחר 9 שנים בפיתוח מתוכם שנים של חוסר וודאות, סוף סוף יש תאריך יציאה ל-The Last Guradian. גם הפעם, הגיימפליי לא הראה יותר מדיי חוץ משניות בודדות מפאזלים וכמה ליטופים, אך הפרט העיקרי הוא כמובן תאריך היציא...