"upgrade-insecure-requests" env=HTTPS כותרת שלי תכנים בדף

Tag Archives: ea

Mirror’s Edge 2 ישוחרר בתחילת 2016

הדו”חות הכספיים של EA שופכים אור על מספר כותרים שעתידים לצאת בשנים הקרובות.  EA מאשרת כי הריבוט ל-Mirror’s Edge יגיע בתחילת שנת 2016. …

Read More »