GTA V יאפשר לכם לעשן גראס

באנגים, גראס, אלכוהול ,עירום, אקטים מיניים וזונות, הם חלק מהפעילויות שכלולות ב Grand Theft Auto V - וועדת המידרוג האמריקאית הכינה לכם רשימת אזהרה: וועדת המדרוג למשחקים האמריקאית (ESRB), התכנסה לצורך הגדרת ה...