"upgrade-insecure-requests" env=HTTPS כותרת שלי תכנים בדף

EA מאשרת ששינוי חומרת מחשב לעיתים קרובות ינעל לכם משחקים ב Origin

Battlefield-Hardline-BENCHMARK

בנצ’מארקינג למשחק Battlefield Hardline חושף את אחת המגבלות של פלטפורמת ההפצה Origin

אם אתם נמנים על אלה שעורכים מבחני השוואה של רכיבי חומרה שונים במחשב בתקופה קצרה של זמן, קחו בחשבון שאוריג’ין עשוי לנעול לכם משחקים המשתמשים בפלטפורמת ההפצה הדיגיטלית של אלקטרוניק ארטס, כך אישרה החברה.

החדשות מגיעות מאתר החומרה הותיק Guru 3D  שבו הילברט הגדורן, אחד הכתבים גילה שבמהלך הרצה של מבחני ביצועים גרפיים באמצעות כרטיסים גרפיים שונים במשחק Battlefield Hardline, גרם לכך שהמשחק ננעל.

לאחר שהוא עשה שימוש ב”קומץ” של כרטיסים גרפיים, כמו שעושים כמעט בכל מבחן השוואה, הוא קיבל הודעת מערכת שמחשבים רבים מדי נגשו לחשבונו באוריג’ין למשחק Battlefield Hardline. הילברט חשב שמדובר בסוג חדש של DRM (ר”ת digital rights management), אבל Electronic Arts פרסמה הצהרה כי מדובר בחלק אינטגרלי מהסיסטמה שבו עובדת הפלטפורמה Origin.

אימות Origin מאפשר לשחקנים להתקין משחק כל 24 שעות על עד חמישה מחשבים שונים, אם שחקנים מבצעים benchmark על יותר מחמש תצורות חומרה במשך זמן של 24 שעות ביממה, הם יכולים ליצור קשר עם צוות התמיכה שלנו שיכול לעזור.

אמנם, זה לא אמור להדאיג את רוב השחקנים, אבל לפחות עכשיו אתם יודעים שאם אתם בענין של בדיקת חומרה ורכיביה במחשבים חדשים במשחקים שרצים באוריג’ין, כדאי ליצור קשר עם צוות התמיכה של EA קודם.